Nadace „Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V."

Od svého založení 13. června 2003 se nadace „Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V.“ (Hornický region Krušnohoří) významně materiální i nemateriální podporou zasazuje o zapsání „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ na Seznam světového dědictví UNESCO.
Účelem nadace „Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V.“ je podle jejích stanov podpora a realizace aktivit k uchování, udržování, výzkumu a zprostředkování dědictví a tradic v lokalitě navrhované na světové dědictví „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“, obzvláště pak
zprostředkováním koncepce světového dědictví v regionu,
podporou projektů na zachování památek v lokalitě navrhované na světové dědictví,
iniciováním a podporou projektů na vědecký výzkum lokality navrhované na světové dědictví,
podporou česko-německé spolupráce,
získáváním darů a finančních prostředků,
podporou vzdělávání a dalšího vzdělávání, mimo jiné školními projekty, výměnou zkušeností, semináři a konferencemi.
Předsedou nadace je pan Volker Uhlig (bývalý zemský rada okresu Střední Sasko).
Nadace má v současnosti 103 členů.

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 350
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de

na kontaktní formulář

Press kit