Prowadzone od średniowiecza aż do najnowszej przeszłości górnictwo pozostawiło po sobie typowe naziemne i podziemne urządzenia i instalacje jak np. rusztowania wyciągowe, budynki nadszybowe, górnicze kuźnie, budynki administracyjne, szyby, wyrobiska i sztolnie. 

Przygotowanie, przerób hutniczy i przetwarzanie wydobytych surowców odbywały się z reguły w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń. Świadczą o tym huty, fabryki górnicze, kruszarnie rudy i kuźnice. Sposób działania tych fabryk jest udokumentowany poprzez zachowane do dzisiaj urządzenia techniczne w rodzaju hutniczych dmuchaw, kół wodnych, turbin lub maszyn parowych.

Warunkiem pracy kopalń i hut było stworzenie nowoczesnej infrastruktury, służącej nie tylko do transportu, lecz również do zasilania kopalń w energię. Świadczą o niej dzisiaj w szczególności dobrze zachowane systemy górniczej gospodarki wodnej.

Schachthaus in Ehrenfriedersdorf
Hochmittelalterliche Silberbergwerke Dippoldiswalde © LfA Sachsen
Dippoldiswalde, mittelalterliche Bergbaulandschaft unter Tage – Schacht mit Abbau und Querschlag
© Landesamt für Archäologie Sachsen
Arno-Lippmann-Schacht in Altenberg
Hüttenkomplex Halsbrücke
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de