Mało który region górniczy na świecie przyczynił się do rozwoju nauk górniczych i geologicznych, powstania oświaty górniczej oraz wykształcenia się ekonomicznych, prawnych i administracyjnych elementów wczesnonowożytnej państwowości w takim stopniu co Rudawy.

Rozwój ten do dzisiaj łączy się z nazwiskami naukowców-humanistów jak Georgius Agricola (1494–1555), założeniem pierwszej w świecie wyższej szkoły górniczej we Freibergu (1765), powstaniem rudawskiego prawa górniczego jako jednego z podstaw europejskiego prawa górniczego, a także wytworzeniem się wykształconego pod względem ekonomicznym i technicznym państwowego aparatu administracyjnego, służącego zapewnieniu ważnego źródła dochodów dla rozwoju państwa saksońskiego oraz monarchii austro-węgierskiej.

Górnictwo było ponadto motorem napędowym gospodarczego rozkwitu regionu i położyło podwaliny pod dzisiejszą gospodarczą strukturę Rudaw. Rozwój górnictwa w znaczącym stopniu przyczynił się do tego, że marchia miśnieńska (a następnie księstwo, elektorat i królestwo Saksonii), a także Królestwo Czech staly się znaczącymi pod względem gospodarczym, kulturalnym i politycznym regionami Europy Środkowej. 

Georgis Agricola im Schneeberger Rathaus
Hauptgebäude der TU Bergakademie Freiberg
Kunstrad Markus-Röhling-Stolln in Frohnau
Pochwerk Wäsche IV
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de