Przemysł górniczy pozostawił po sobie na przestrzeni stuleci widoczne do dnia dzisiejszego ślady w krajobrazie, nadające mu własny i niepowtarzalny charakter. Charakterstyczne cechy rudawskich terenów górniczych to ciągnące się obszary zapadlisk i hałd, a także stworzone dla potrzeb górnictwa stawy, rowy i kanały odwadniające jako elementy górniczych instalacji wodnych.

Podczas gdy ciągi hałd podążają za podziemnymi złożami rud, zapadliska (tzw. pingi) powstały na skutek zawalenia się dawnych szybów. Historyczne górnictwo pozostawiło po sobie w pierwszym okresie swojego istnienia głównie hałdy i zapadliska, podczas gdy o nowszych jego dziejach świadczą dodatkowo częstokroć górnicze budowle, postawione bezpośrednio na hałdach lub obok nich.

Rozmaite górnicze krajobrazy ilustrują dzięki temu w jedyny w swoim rodzaju sposób całą paletę historycznego górnictwa oraz wydobywane przez tę gałąź przemysłu surowce w okresie od XII do końca XX w. Hałdy nakładowe i żużlowe w rudawskim krajobrazie górniczym stanowią dzisiaj częstokroć miejsce życia licznych chronionych gatunków zwierząt i roślin, które osiedliły się na nich wskutek wykształcenia się tam całkiem specyficznych biotopów.

Bergbaulandschaft Brand-Erbisdorf - Fledermaus im Thelersberger Stolln
Geotop Scheibenberg
Stalaktiten im Stolln
Jáchymov - Pingenzug (O. Malina)
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de