7 obliczy Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy

Górnictwo wycisnęło swoje piętno we wszystkich sferach i w każdym aspekcie życia - począwszy od krajobrazu, a skończywszy na człowieku.

Wyjątkowość Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy (Erzgebirge/Krušnohoří) w skali światowej wynika z materialnych i niematerialnych wartości, związanych z górniczymi, przemysłowymi i kulturalnymi świadectwami minionych dni.

Górnictwo i hutnictwo w decydujący sposób uformowały w Rudawach nie tylko miasta i krajobraz, lecz również architekturę, sztukę i kulturę oraz gospodarkę, politykę i społeczeństwo. Trwały wpływ górnictwa i hutnictwa jest widoczny jeszcze dzisiaj na przykładzie licznych oryginalnych historycznych "milczących świadków", a także krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych cech regionu.

Rozwój ten daje się zauważyć na przykładzie siedmiu charakterystycznych obliczy:

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de