Prowadzone przez radziecko-niemiecką spółkę akcyjną (SDAG) Wismut w latach 1947 - 1990 wydobycie rud uranu w zachodniej części Rudaw przerosło swoją objętością i skutkami wszzelkie dotychczasowe przedsięwzięcia górnicze w Rudawach. Reprezentatywne centrum administracyjne SDAG miało swoją siedzibę w Chemnitz.

Przeszło 1800 metrów pod ziemię sięga położony na największych złożach rud uranu tego rodzaju zespół szybów nr 371 nieopodal Hartensteinu. W tej, najgłębszej w swoim czasie kopalni Europy, wydobyto ponad 73 000 ton uranu.

Po roku 1990 rozpoczęto rekultywację wielkich, wywierających piętno na krajobrazie, hałd kopalń uranu. Przykładem tego może być hałda nr 366 w Aue.

W związku z prowadzoną przez spółkę "Wismut" działalnością górniczą w zachodnich Rudawach powstały placówki socjalne jak np. górniczy szpital w Erlabrunn.

Istotne miejsca lokalizacji

Główna siedziba firmy "Wismut" w Chemnitz

Reprezentatywna główna siedziba firmy "Wismut" w Chemnitz została wybudowana w 1954 r. w ramach przekształcenia radzieckiej spółki akcyjnej "Wismut" w Radziecko-Niemiecką Spółkę Akcyjną (SDAG). Centralną rolę w obrębie tego centrum odgrywały oba monumentalne główne budynki w stylu neoklasycystycznym. Budynek przy ulicy Jagdschäknenstraße 50 służy dzisiaj jako siedziba administracyjna Bundesknappschaft (Federalnej Kasy Ubezpieczeń Górniczych). Obiekt z numerem domu 29 jest wykorzystywany przez spółkę Wismut GmbH jako siedziba zarządu przedsiębiorstwa.

Zespół szybów 371

Zespół szybów 371 w pobliżu miejscowości Bad Schlema jest jedną z niewielu kopalń rud uranu spółki SDAG Wismut, które zachowały się w znacznej części do dnia dzisiejszego. Budowane od roku 1956 urządzenia kopalniane obejmują budynek szybu z wieżą szybową o wysokości 50 m, maszynownię z maszyną transportującą oraz duży budynek funkcyjno-administracyjny. Górnictwo w największych na świecie złożach uranu sięgało do głębokości ponad 1800 m. Zatrudniająca do 3000 osób kopalnia należała tym samym w swoim czasie do najgłębszych kopalń uranu w Europie i dostarczyła do roku 1990 ponad 73 000 ton uranu. Kopalnia mieści dzisiaj godną uwagi kolekcję minerałów ze złoża.

Szpital górniczy w Erlabrunn

Szpital górniczy w Erlabrunn stanowi przykład placówek socjalnych, które powstały w związku z wydobyciem rud uranu w zachodnich Rudawach. Został on oddany do użytku w 1951 r. jako pierwszy nowo wybudowany szpital w NRD, jego wielkość uzmysławia intensywność górnictwa rud uranu po zakończeniu II wojny światowej. Centralnym obiektem jest wybudowany na planie symetrycznego łuku główny budynek o długości około 150 metrów. Szpital górniczy pełni dzisiaj rolę akademickiego szpitala szkoleniowego, przy czym podmiotem odpowiedzialnym jest zespół kilnik Kliniken Erlabrunn gGmbH.

Interaktywna mapa

Informacja i adresy

Kliniken Erlabrunn gGmbH

Am Märzenberg 1A
08359 Breitenbrunn

Telefon: +49 (0) 3773/60
E-Mail:

www.erlabrunn.de

Wismut-Hauptverwaltung Chemnitz Wismut GmbH

Jagdschänkenstraße 29
09117 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371/8120-150
E-Mail:

www.wismut.de

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de