Historia górnictwa w okolicach Altenbergu liczy sobie przeszło 550 lat. Z jednego z największych złóż rudy cyny wydobyto w tym czasie po obu stronach granicy niemiecko-czeskiej ponad 100 000 ton cyny. Rozwój górnictwa, zastosowane technologie, administracja i połączenie pomiędzy terytoriami Czech i Saksonii są udokumentowane znaczącymi świadectwami jak np. płuczka IV w Altenbergu, urządzenia górnicze w Zinnwald, a także pałac i kościół miejski w Lauenstein.

Istotne miejsca lokalizacji

Płuczka IV

W celu rozdrobnienia rudy opracowana została w XVI w. w Rudawach metoda "kruszenia na mokro" (Nasspochen). Metoda ta znalazła później szerokie zastosowanie. Przykładem typowego dla Rudaw płukania rudy jest historyczna płuczka IV w Altenbergu. Praca płuczki została zakończona dopiero w 1952 r., następnie została ona przekształcona w pokazowe urządzenie techniczne i jest od tamtej pory wykorzystywana jako muzeum.

Kopalnia "Vereinigt Zwitterfeld" w Zinnwald

Górnictwo w Zinnwaldzie oznacza przede wszystkim wydobycie cyny, wolframu i litu. W celu odwodnienia kopalń w XVII w. (1686) wydrążona została sztolnia "Tiefer Bünau" (Głęboka Bünau). W połowie XIX w. powstała sztolnia "Tiefe Hilfe Gottes" (Głęboka Pomoc Boża). Na początku XX w. wybudowane zostały nowoczesne instalacje przemysłowe, do których należy również budynek prowadzący do sztolni "Tiefer Bünau". Budynki i urządzenia kopalni "Vereinigt Zwitterfeld" ze sztolniami "Tiefen Bünau Stolln" i "Tiefen Hilfe Gottes" są aktualnie wykorzystywane jako kopalnia-muzeum. 

Pałac Lauenstein

Zamek Lauenstein został wybudowany w końcowych latach XII w. Po przebudowaniu w XV w. na reprezentacyjny pałac znajdował się on w latach 1517 - 1821 w posiadaniu szlacheckiej rodziny von Bünau, posiadającej znaczny udział w rozwoju górnictwa w saksońskiej części Rudaw. W całkowicie odnowionym zamku znajduje się m.in. Muzeum Rudaw Wschodnich ze zbiorami na temat historii i przyrody wschodniej części Rudaw.

Kościół miejski w Lauensteinie

Podobnie jak pałac w Lauensteinie, również i kościół miejski w tej miejscowości dokumentuje związki rodziny von Bünau z górnictwem. Został on zbudowany po pożarze miasta w 1594 r. pod zarządem Günthera von Bünau. Odbudowa kościoła i jego wyposażenie zostaly sfinansowane przez rodzinę z zysków z wydobycia rud cyny i żelaza. Obok znaczącego pod względem historii sztuki ołtarza, ambony oraz chrzcielnicy należy tu wymienić przede wszystkim cenną kaplicę grobową rodziny von Bünau z 1609 r.

Interaktywna mapa

Informacja i adresy

Stadtverwaltung Altenberg

Platz des Bergmanns 2
01773 Altenberg

Telefon: +49 (0) 35056 23993
E-Mail:

altenberg.de/unesco-erzgebirge/

Tourist-Info-Büro Altenberg

Am Bahnhof 1
01773 Altenberg

Telefon: +49 (0) 35056 23993
E-Mail:

Öffnungszeiten

Montag09:00-17:00 Uhr
Dienstag09:00-17:00 Uhr
Mittwoch09:00-17:00 Uhr
Donnerstag09:00-17:00 Uhr
Freitag09:00-17:00 Uhr
Sonnabend09:30-14:30 Uhr
Sonntag09:30-14:30 Uhr
Feiertags09:30-14:30 Uhr
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de