Pierwsze znaleziska rud srebra w 1168 r. doprowadziły do założenia i szybkiego rozwoju miasta Freiberg Dzięki przemysłowi górniczemu miasto stało się znaczącym centrum gospodarki, kultury i nauki. Oblicze najstarszego górniczego miasta w Rudawach jest w związku z tym nacechowane licznymi budowlami o znaczeniu dla historii górnictwa jak np. naczelny urząd górniczy lub też założona w roku 1765 Akademia Górnicza, najstarsza czynna jeszcze szkoła górnicza na świecie, która w XIX w. wsławiła się odkryciem pierwiastków indu i germanu.

Nieco poza freiberską starówką umiejscowione są, wykorzystywane obecnie przez administrację powiatu środkowosaksońskiego (Mittelsachsen), historyczne budynki byłej fabryki porcelany w Kahla, wzniesionej w ramach zajmującego po 1913 r. miejsce górnictwa przemysłu produkcji ceramiki technicznej.

 

Istotne miejsca lokalizacji

Historyczny plan miasta wraz z umocnieniami

Tylko kilka lat po odkryciu żył kruszcowych srebra w pobliżu Freibergu (około 1168 r.) rozpoczęto budowę freiberskiego Górnego Miasta z dużym rynkiem i regularną siecią ulic. Stare Miasto we Freibergu było od 1200 r. otoczone zachowanymi częściowo do dzisiaj murami. Wewnątrz ograniczonej murami miejskimi powierzchni zachowały się liczne domy mieszkalne i mieszczańskie kamienice, a także wielkie budowle świeckie i sakralne, których charakter świadczy o ścisłych związkach z górnictwem.

Katedra we Freibergu

Poprzedniczką katedry we Freibergu była wybudowana w końcu XII w. romańska bazylika pod wezwaniem NMP. Głównym, umieszczonym po zachodniej stronie tej budowli, portalem była zachowana do dzisiaj "Złota Furta". Po zniszczeniu podczas pożaru miasta (1484) świątynia została w okresie do początku XVI w. odbudowana w formie trójnawowego gotyckiego kościoła halowego z licznymi emporami i sklepieniami siatkowymi. Katedra mieści wiele cennych obiektów historii sztuki jak np. Tulipanowa Ambona (1505), Ambona Górnicza (1638), rozmaite epitafia i dwa organy Silbermanna (1711/1714).

Zamek Freudenstein

Dominujące miejsce w strukturze miasta zajmuje freiberski pałac. Zbudowany pierwotnie przez margrabiego Otto (1125 - 1190) zamek Freudenstein został w połowie XVI w. za czasów panowania elektora Augusta ( 1526 - 1586) przebudowany na renesansowy pałac. Mieści on dzisiaj Saksońskie Archiwum Górnicze oraz znaczącą wystawę minerałów "terra mineralia".

Filia fabryki porcelany w Kahla

Fabryka porcelany w Kahla została założona w 1844 r. i w okresie poprzedzającym pierwszą wojnę światową stała się jednym z najbardziej znaczących producentów porcelany w Niemczech. Już w 1905 r., na krótko przed zaprzestaniem działalności górniczej, rozpoczęła się budowa fabryki we Freibergu. W latach 1911 i 1914 fabryka została dwukrotnie poszerzona, dzięki czemu zatrudniała ona czasowo ponad 700 pracowników. W następstwie światowego kryzysu gospodarczego produkcja w freiberskiej fabryce porcelany została wstrzymana w 1932 r. Budynek administracyjny oraz była willa dyrektora zostały odrestaurowane w latach 1993 - 1997. W budynkach tych ma obecnie siedzibę starostwo powiatu środkowosaksońskiego (Mittelsachsen).

Historyczny zespół budynków Akademii Górniczej we Freibergu

Historyczny zespół budynków Akademii Górniczej we Freibergu składa się z pewnej liczby pojedynczych budynków, związanych z uniwersytecką historią Akademii Górniczej we Freibergu. Na terenie, na którym znajduje się obecnie główny budynek Akademii Górniczej we Freibergu, zbudowany został krótko po 1500 r. nowy, reprezentacyjny budynek w stylu późnogotyckim. W 1705 r. budynek został przebudowany. Obszerne modyfikacje architektoniczne i dobudówki do głównego budynku zostały wykonane w latach trzydziestych i pięćdziesiątych XIX  w. W oryginale zachowały się pierwotna strefa wejściowa oraz aula tego budynku.

Budynek Abrahama Gottloba Wernera

Budynek Abrahama Gottloba Wernera

W roku 1912 położony został kamień węgielny pod budynek nazwany imieniem słynnego freiberskiego mineraloga Abrahama Gottloba Wernera. W obecności króla Saksonii Fryderyka Augusta nowy budynek został w 1916 r. przekazany Instytutowi Mineralogicznemu Akademii Górniczej we Freibergu. Centralnie położone przednie wejście do budynku ukazuje m.in. rzeźby mające za temat nauki przyrodnicze i górnictwo (ozdobny portal). Budynek mieści dzisiaj geonaukowe zbiory i wystawy, należące do 10 najstarszych tego rodzaju zbiorów na świecie. 

Interaktywna mapa

Informacja i adresy

Tourist-Information Freiberg

Burgstraße 1
09599 Freiberg

Telefon: 03731/ 273 664
E-Mail:

www.freiberg-service.de

Stadtverwaltung Freiberg

Obermarkt 24
09599 Freiberg

Telefon: +49 3731 / 273 0
E-Mail:

www.freiberg.de

Öffnungszeiten

Montag08:00-12:00 Uhr
Dienstag09:00-12:00, 13:00-18:00 Uhr
Mittwochgeschlossen
Donnerstag09:00-12:00, 13:00-16:00 Uhr
Freitag09:00-12:00 Uhr
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de