Het voldoen aan de Werelderfgoedcriteria

Van de speciale, in de richtlijnen van UNESCO vastgelegde Werelderfgoedcriteria voldoet het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří aan vier van de in totaal zes voor het Cultuurerfgoed geldende criteria:


Het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří verdduidelijkt de belangrijke uitwisseling van waarden bij de ontwikkeling van een grensoverschrijdende mijnbouwregio evenals van een door de mijnbouw gekarakteriseerde maatschappeij gedurende een periode van meer dan 800 jaar. 


Het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří is een uitzonderlijke getuige van de sociale, economische en bestuurlijke structuren van een sinds 800 jaar bestaand, door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuur. 


Het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří is een waarvolle bron voor onze huidige kennis met betrekking tot mijnbouwtechnologieën en de bijbehorende nederzettingen en bouwkundige structuren en verduidelijkt daarnaast de geleidelijke door de mijnbouw gekarakteriseerde verandering van het landschap.


Het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří vertegenwoordigt een regio, die rechtstreeks verbonden is met de cultuur en de tot op heden levendige tradities van een historisch mijnbouwgebied  en die in een nauw verband staat met de ontwikkeling van het wetenschapssysteem, dat ideeën en theorieën van de mijbouw- en geowetenschappen vertegenwoordigt.


Een belangrijke bedrage aan het tot stand brengen en het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van het door de mijnbouw gekarakteriseerde cultuurlandschap Ertsgebergte/Krušnohoří wordt geleverd door integriteit, dat wil zeggen het onbeschadigde karakter van de locatie, en authenticiteit, de historische echtheid, van het generieke goed evenals de bescherming en het beheer van het goed. 

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de