De in 1521 gestichte mijnbouwstad Marienberg dankt haar ontstaan aan rijke zilvervondsten en werd als stad op de rekentafel gepland. De vierkante plattegrond, de regelmatigheid en de verdeling van de gebouwen volgen de principes van de ideale stad uit de renaissance, die hier voor het eerst ten noorden van de Alpen werden toegepast. Met de successen in de mijnbouw groeide ook de stad. In de volgende jaren ontstonden onder andere het renaissance-stadhuis, het mijnbouwambt, de halkerk “St. Marien”, de stadsmuur met poorten en torens en het bergmagazijn. Dit begin van de 19e eeuw gebouwde bergmagazijn is het enige overgebleven exemplaar in zijn soort in het Ertsgebergte.

De bergstad Marienberg werd in 1521 volgens de ontwerpen van Ulrich Rülein von Calw met een vierkante plattegrond en een uitzonderlijk groot, vierkant marktplein gebouwd. Het op de markt gebouwde stadhuis werd in de stijl van de renaissance gebouwd in de jaren 1537 tot 1539. Ondanks meerder stadsbranden bleef het schitterende portaal uit 1538 behouden. De patriciershuizen die om het marktplein heen staan hebben talrijke van deze renaissance-sierportalen. De stadskerk St. Marien werd in 1558 tot 1564 volgens het voorbeeld van de stadskerk en in Annaberg en Pirna als laatste grote laat-gotische halkerk van Obersaksen gebouwd. De wederopbouw na de brand werd uitgevoerd in de stijl van de vroege barok. Van de ooit vijf in de stadsmuren gebouwde stadspoorten is alleen de in 1545 gebouwde Zschopauer toren behouden gebleven. Een bijzonderheid vormt het zogenaamde Lindenhäuschen (Lindehuisje) – een typisch, nog vergaand origineel behouden gebleven mijnwerkerswoonhuis dat tot de oudste huizen van de stad Marienberg behoort.

Die Bergstadt Marienberg wurde 1521 nach den Entwürfen von Ulrich Rülein von Calw mit quadratischem Grundriss und einem ungewöhnlich großen, quadratischen Marktplatz erbaut. Das am Markt errichtete Rathaus wurde im Stil der Renaissance in den Jahren 1537 bis 1539 erbaut. Trotz mehrerer Stadtbrände blieb das prächtige Portal aus dem Jahr 1538 erhalten. Die den Marktplatz umschließenden Bürgerhäuser besitzen zahlreiche dieser Renaissance-Schmuckportale. Die Stadtkirche St. Marien wurde 1558 bis 1564 nach dem Vorbild der Stadtkirchen in Annaberg und Pirna als letzte große spätgotische Hallenkirche Obersachsens erbaut. Der Wiederaufbau nach dem Brand erfolgte zeitgemäß im Stil des Frühbarocks. Von den ehemals fünf in die Stadtmauer eingebauten Stadttoren ist einzig das 1545 erbaute Zschopauer Tor erhalten. Eine Besonderheit stellt das sogenannte Lindenhäuschen dar – ein typisches, noch weitestgehend original erhaltenes Bergarbeiterwohnhaus, das zu den ältesten Häusern der Stadt Marienberg gehört.

Belangrijke locaties en sites

Bergmagazijn

Bergmagazijnen in het Ertsgebergte waren een bijzonderheid in veel steden. Zij dienden om de mijnwerkers en hun gezinnen vooral van levensmiddelen te voorzien. Het bergmagazijn Marienberg ontstond tussen 1806 en 1809 als massief, vier verdiepingen tellend natuursteen gebouw met een met lei bedekt dak. Het gebouw werd later zowel als opslag voor het leger als voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt. In de jaren 2002 tot 2006 werd het historische bergmagazijn volgens de richtlijnen van de monumentenzorg uitgebreid tot Duits-Tsjechisch cultuurcentrum. Het Marienberger bergmagazijn is als enige bergmagazijn in het Ertsgebergte vergaand behouden gebleven in de oorspronkelijke toestand.

Interactieve kaart

Informatie en adressen

Tourist-Info Marienberg

Markt 1
09496 Marienberg

Telefoon: +49 (0) 3735/602 - 270
E-mail:

www.marienberg.de

Öffnungszeiten

Montag09:30-12:30, 13:00-16:30 Uhr
Dienstag09:30-12:30, 13:00-16:30 Uhr
Mittwoch13:00-16:30 Uhr
Donnerstag09:30-12:30, 13:00-16:30 Uhr
Freitag09:30-12:30, 13:00-16:30 Uhr
Sonnabend09:30-12:00 Uhr
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

tel: (+49) 3733/145 0
fax: (+49) 3733/145 145
e-mail: kontakt@montanregion-erzgebirge.de