Správní centrum (Chemnitz), šachta 371 (Hartenstein) a hornická nemocnice (Erlabrunn) dokumentují těžbu uranu v západním Krušnohoří firmou SDAG Wismut. Těžba uranu ve druhé polovině 20. století překonala rozsahem a sociálními, politickými a ekologickými důsledky veškerou dosavadní hornickou činnost v Krušných horách. Sanovaná halda 366 v Aue dokládá velký vliv těžby uranu na proměnu krajiny.

důležité komponenty

Ředitelství společnosti Wismut v Chemnitzu

Reprezentativní budova ředitelství společnosti Wismut v Chemnitzu byla zřízena v roce 1954 v rámci změny sovětské akciové společnosti Wismut na sovětsko-německou akciovou společnost (SDAG). Centrální úlohu měly v tomto centru dvě monumentální hlavní budovy v neoklasicistním slohu: budova na adrese Jagdschänkenstraße č. 50, která slouží jako sídlo ředitelství pojišťovny Bundesknappschaft, a objekt s domovním číslem 29, který využívá společnost Wismut GmbH jako sídlo vedení podniku.

Komplex šachty 371

Komplex šachty 371 u obce Bad Schlema je jedním z mála báňských zařízení určených k těžbě uranové rudy podnikem SDAG Wismut, které se z velké části dochovalo. Od roku 1956 budované povrchové objekty zahrnují budovu šachty s ocelovou, 50 m vysokou těžní věží, strojovnu s těžním strojem i velkou provozní a správní budovu. Těžba v největším světovém žilném ložisku uranu dosahovala do hloubky více než 1800 m. Šachta, ve které pracovalo až 3000 osob, patřila svého času k nejhlubším dolům v Evropě a až do roku 1990 se zde vytěžilo přes 73 000 tun uranu. V objektu je nyní umístěna pozoruhodná ložiskově-geologická sbírka minerálů.

Hornická nemocnice v Erlabrunnu

Hornická nemocnice v Erlabrunnu je příkladem sociálních zařízení, která vznikala v kontextu s těžbou uranových rud v západním Krušnohoří. V květnu 1951 byla vysvěcena jako první stavba nové nemocnice v NDR a svou velikostí dokládá intenzitu uranové těžby po druhé světové válce. Hlavní objekt má podobu symetrické obloukovité budovy o délce zhruba 150 m. Hornická nemocnice dnes slouží jako akademické nemocniční vzdělávací pracoviště s názvem Kliniken Erlabrunn gGmbH.

autoři fotografií

interaktivní mapa

informace/adresy

Kliniken Erlabrunn gGmbH

Am Märzenberg 1A
08359 Breitenbrunn

telefon +49 (0) 3773/60
e-mail

www.erlabrunn.de

Wismut-Hauptverwaltung Chemnitz Wismut GmbH

Jagdschänkenstraße 29
09117 Chemnitz

telefon +49 (0) 371/8120-150
e-mail

www.wismut.de

creation:  599media GmbH