V hornické krajině Schneeberg se provozovala hornická činnost již od 15. století. Svědčí o tom ještě dnes pásma hald, která sledují podpovrchový průběh rudníh žil. Do dnešní doby se zachovalo mnoho úpravárenských zařízení a povrchových důlních a hutních budov z 18. a 19. století, které dávají představu o těžbě stříbrných a kobaltových rud. Pro vodní pohon mnoha strojů v dolech byl založen rybník Filzteich, nejstarší umělá báňská nádrž v regionu.

důležité komponenty

Důl Wolfgang Maßen Fundgrube

Nejjižnějším velkým dolem schneebergského revíru a zároveň jedním z nejvýznamnějších dolů na kobaltovou rudu v saském Krušnohoří byl v 19. století důl Wolfgang Maßen. Ze zařízení dolu se dochovala stoupovna z let 1816 až 1818 s podzemní komorou pro vodní kolo, hrázděná cáchovna, dům důlního dozorce a kovárna z poloviny 19. století. Poblíž velké tabulové haldy hlavní šachty se nacházejí početné malé haldy datovatelné již do 16. století.

Důl Fundgrube St. Anna am Freudenstein nebst Troster Stolln

První písemný doklad o důlní činnosti v areálu dnešního prohlídkového dolu St. Anna am Freudenstein u Zschorlau pochází z roku 1492. Jednalo se o relativně malý důlní revír, který byl význačný zejména těžbou stříbrných rud v 16. století. V severní části této hornické krajiny se nachází přístupná štola Troster Tagestolln.

Rybník Filzteich

Rybník Filzteich byl založen mezi lety 1483 až 1485 na místě starých cínových rýžovišť pro napájení dolů ve Schneebergu pohonnou vodou. Po protržení hráze v roce 1783 byl vybudován znovu jako největší zásobárna vody pro schneeberskou hornickou oblast. V rozlehlé lesní oblasti západně od rybníku Filzteich se dochovaly četné přívodní a vodní napájecí příkopy. Od roku 1933 slouží rybník Filzteich jako přírodní koupaliště.

Stoupovna Siebenschlehener Pochwerk

Od 16. do 19. století byl revír ve Schneebergu největším a nejvýznamnější nalezištěm kobaltové rudy na světě. Z řady zařízení na její zpracování se dochovala stoupovna Siebenschlehener Pochwerk. Patřila k dolu „Siebenschlehen“ zmiňovanému poprvé na konci 15. století. V letech 1752 až 1753 byl objekt přestavěn do dnešní podoby. Stoupovna je v současnosti využívána jako muzeum.

interaktivní mapa

informace/adresy

Stadtverwaltung Schneeberg

Markt 1
08289 Schneeberg

telefon +49 (0) 3772/356-215
e-mail

www.schneeberg.de

Öffnungszeiten

Montag09:00-12:00, 13:00-16:00 Uhr
Dienstag09:00-12:00, 13:00-18:00 Uhr
Mittwoch09:00-12:00, 13:00-15:00 Uhr
Donnerstag09:00-12:00, 13:00-17:00 Uhr
Freitag09:00-13:00 Uhr
Sonnabend09:30-11:30 Uhr
1. Samstag im Monat

Tourist-Information Bergstadt Schneeberg

Markt 1
08289 Schneeberg

telefon +49 (0) 3772/20314
e-mail

www.schneeberg.de

Öffnungszeiten

Montag09:00-12:15, 12:45-16:00 Uhr
Dienstag09:00-12:15, 12:45-18:00 Uhr
Mittwoch09:00-12:15, 12:45-16:00 Uhr
Donnerstag09:00-12:15, 12:45-18:00 Uhr
Freitag09:00-12:15, 12:45-16:00 Uhr
Sonnabend10:00-14:00 Uhr
Sonntag11:00-14:00 Uhr
Feiertags10:00-14:00 Uhr

Gemeindeverwaltung Zschorlau

August-Bebel-Straße 78
08321 Zschorlau

telefon +49 (0) 3771/4104-0
e-mail

www.zschorlau.de

Öffnungszeiten

Montag09:00-12:00, 13:00-16:00 Uhr
Dienstag09:00-12:00, 13:00-16:00 Uhr
Mittwochgeschlossen
Donnerstag09:00-12:00, 13:00-18:00 Uhr
Freitag09:00-12:00 Uhr
creation:  599media GmbH