Více než 550 let trvala hornická činnost v okolí Altenbergu. Z ložisek cínové rudy patřících mezi největší na světě se za tu dobu vytěžilo na obou stranách česko-saské hranice více než 100 000 tun cínu. Významné památky jako prádlo IV v Altenbergu, důlní zařízení v Zinnwaldu a zámek a městský kostel Lauenstein dokumentují hornickou činnost, používané technologie, báňskou správu a úzké vztahy mezi saským a českým územím.

důležité komponenty

Prádlo IV

V 16. století byla v Krušných horách vyvinuta mokrá metoda drcení železné rudy, která se později rozšířila po celém světě. Představitelem mokrých stoup typických pro Krušnohoří je historické Prádlo IV v Altenbergu. Prádlo bylo v provozu až do roku 1952, poté bylo jako technická památka rekonstruováno a od té doby slouží jako muzeum.

Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald

Hornictví v Zinnwaldu reprezentuje dobývání cínu, wolframu a lithia. Kvůli odvodnění dolů byla v 17. století (1686) vyražena štola Tiefer Bünau Stollen. V polovině 19. století byla vyražena štola Tiefer Hilfe Gottes Stollen. Na počátku 20. století byly postaveny moderní důlní budovy, ke kterým patří také vstupní budova u štoly Tiefer Bünau Stollen. Budovy a zařízení dolu Vereinigt Zwitterfeld včetně štol Tiefer Bünau Stollen a Tiefer Hilfe Gottes Stollen jsou v současnosti využívány jako prohlídkový důl. 

Zámek Lauenstein

Původní hrad Lauenstein byl postaven ke konci 12. století. Po úspěšné přestavbě na reprezentativní zámek v 15. století se v letech 1517 až 1821 nacházel ve vlastnictví šlechtické rodiny pánů z Bünau, která se významně podílela na rozvoji hornictví v saské části Krušných hor. V kompletně zrenovovaném zámku se nachází mimo jiné Východokrušnohorské muzeum s expozicí k historii a přírodě východní části Krušných hor.

Městský kostel v Lauensteinu

Podobně jako zámek Lauenstein dokumentuje i městský kostel v Lauensteinu vztah rodiny pánů z Bünau k hornictví. Po požáru města v roce 1594 byl kostel za Günthera von Bünau znovu postaven. Jeho výstavba a vybavení byly rodinou financovány ze zisků plynoucích z těžby cínové a železné rudy. Kromě kulturně-historicky pozoruhodného oltáře, kazatelny a křtitelnice je třeba zmínit především cennou rodinnou pohřební kapli rodu pánů z Bünau z roku 1609.

autoři fotografií

interaktivní mapa

informace/adresy

Stadtverwaltung Altenberg

Platz des Bergmanns 2
01773 Altenberg

telefon +49 (0) 35056 23993
e-mail

altenberg.de/unesco-erzgebirge/

Tourist-Info-Büro Altenberg

Am Bahnhof 1
01773 Altenberg

telefon +49 (0) 35056 23993
e-mail

Öffnungszeiten

Montag09:00-17:00 Uhr
Dienstag09:00-17:00 Uhr
Mittwoch09:00-17:00 Uhr
Donnerstag09:00-17:00 Uhr
Freitag09:00-17:00 Uhr
Sonnabend09:30-14:30 Uhr
Sonntag09:30-14:30 Uhr
Feiertags09:30-14:30 Uhr
creation:  599media GmbH