Nálezy stříbrné rudy v roce 1168 vedly k založení Freibergu, nejstaršího horního města v Krušných horách. Z města se stalo nadregionálně významné ekonomické, kulturní a vědecké hornické centrum. Významné stavby jako Vrchní horní úřad, Báňská akademie, dóm sv. Marie nebo četné měšťanské domy svědčí o vlivu hornictví stejně jako dřívější porcelánka Kahla, která byla vybudována po roce 1913 v návaznosti na útlum hornictví.

 

důležité komponenty

Historický půdorys s městským opevněním

Pouze několik let po objevení žil stříbrných rud v blízkosti města Freibergu (okolo roku 1168) bylo zahájeno budování freiberského Horního Města (Oberstadt) s velkým náměstím a pravidelným uspořádáním ulic. Historické centrum Freibergu bylo od roku 1200 obehnáno městskými hradbami, z nichž část se zachovala dodnes. Na této ploše obklopené městským opevněním zůstala zachována řada obytných a měšťanských domů i velké světské a církevní stavby, jejichž architektura odráží úzkou spojitost s hornictvím.

Freiberský dóm

Jako předchůdkyně freiberského dómu byla ke konci 12. století vybudována románská bazilika Panny Marie („Unser lieben Frauen“). Okolo roku 1230 získala stavba jako hlavní portál na západní straně dodnes zachovanou „Zlatou bránu“. Po zničení baziliky při freiberském městském požáru (1484) byla stavba až do počátku 16. století přestavována jako trojlodní, pozdně gotický halový kostel s galerií a síťovou klenbou. K dómu patří řada umělecko-historicky cenných objektů, např. kazatelna ve tvaru tulipánu (Tulpenkanzel, 1505), hornická kazatelna (Bergmannskanzel, 1638), různé epitafy a dvoje varhany od mistra Silbermanna (1711/1714).

Zámek Freudenstein

Dominantní místo ve struktuře města zaujímá freiberský zámek. Hrad Freudenstein, který původně založil markrabě Ota (1125–1190), byl v polovině 16. století za vlády kurfiřta Augusta (1526–1586) přestavěn na renesanční zámek. Dnes v zámku sídlí Saský hornický archiv a významná expozice minerálů „terra mineralia“.

Porcelánka Kahla, Zweigwerk

Porcelánka Kahla byla založena roku 1844 a do první světové války se stala jedním z nejdůležitějších výrobců porcelánu v Německu. Stavba výrobního závodu byla zahájena již v roce 1905 ve Freibergu, kde v té době právě končila těžba rud. K dalšímu rozšíření továrny došlo v letech 1911 a 1914. V té době zde pracovalo přes 700 zaměstnanců. V důsledku světové hospodářské krize byla výroba ve freiberské porcelánce ukončena v roce 1932. Správní budova a někdejší ředitelská vila byly mezi lety 1993 a 1997 restaurovány jako památky. Dnes v těchto budovách sídlí úřad zemského rady pro okres Střední Sasko (Mittelsachsen).

Komplex historických budov TU Báňské akademie Freiberg

Komplex historických budov Technické univerzity Báňské akademie ve Freibergu je tvořen několika samostatnými budovami, jež mají spojitost s univerzitní historií freiberské Báňské akademie. Na místě dnešní hlavní budovy TU Báňské akademie Freiberg byla krátce po roce 1500 vybudována nová reprezentativní, pozdně gotická budova, která byla v roce 1705 přestavěna. Rozsáhlé stavební úpravy a rozšíření hlavní budovy pak proběhly ve třicátých a padesátých letech 19. století. V originálním stavu zůstal zachován původní vstupní prostor a aula této budovy.

Budova Abrahama Gottloba Wernera

Budova Abrahama Gottloba Wernera

1912 erfolgte die Grundsteinlegung für den nach dem berühmten Freiberger Mineralogen benannten Abraham-Gottlob-Werner Bau. In Anwesenheit des sächsischen Königs Friedrich August wurde das neue Gebäude 1916 dem Mineralogischen Institut der Bergakademie Freiberg übergeben. Der zentral gelegene Vordereingang des Gebäudes zeigt u.a. naturkundliche und montanistische Plastiken (Schmuckportal). Das Gebäude beherbergt heute die geowissenschaftlichen Sammlungen und Ausstellungen, die weltweit zu den 10 ältesten ihrer Art gehören. 

autoři fotografií

interaktivní mapa

informace/adresy

Tourist-Information Freiberg

Burgstraße 1
09599 Freiberg

telefon 03731/ 273 664
e-mail

www.freiberg-service.de

Stadtverwaltung Freiberg

Obermarkt 24
09599 Freiberg

telefon +49 3731 / 273 0
e-mail

www.freiberg.de

Öffnungszeiten

Montag08:00-12:00 Uhr
Dienstag09:00-12:00, 13:00-18:00 Uhr
Mittwochgeschlossen
Donnerstag09:00-12:00, 13:00-16:00 Uhr
Freitag09:00-12:00 Uhr
creation:  599media GmbH