Těžbou rud formovaná krajina severně od bývalého vápence. horního města Měděnec je důležitou součástí montánního dědictví ve středním Krušnohoří. Střediskem těžby byl zvláště vrch Mědník, kde je doložena těžba železných a stříbronosných měděných rud z tvrdých skarnových hornin po dobu téměř šesti století. Morfologicky nápadný vrch s barokní kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674 na svém vrcholu je v krušnohorském i celoevropském kontextu mimořádný obrovskou koncentrací historických důlních děl. Na malé ploše se zde nachází na 70 větších i menších štol a jam z 15. až 19. století, po nichž zde zbyly převážně zasutá ústí, trychtýřovité pinky a odvaly hlušiny. Podzemí Mědníku je v současnosti přístupné dvěma historickými štolami (Marie Pomocná a Země zaslíbená) s velmi dobře zachovanými doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor pomocí metody sázení ohněm.

autoři fotografií

interaktivní mapa

informace/adresy

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

Farní 2
362 35 Abertamy

telefon +420 603 280 863
e-mail

www.montanregion.cz

creation:  599media GmbH