Nejpozději od 13. století se v okolí Brand-Erbisdorfu těžilo stříbro. Vytvořilo se zde nejdůležitější důlní centrum ve freiberském revíru, ve kterém se jednu dobu těžilo více než 20 % celkového saského stříbra. Tento význam dokládá hornická infrastruktura v podobě dobře zachovaných báňských povrchových budov a štola Thelersberger Stolln. Po uzavření dolů byla v roce 1913 díky státní podpoře průmyslu nahrazujícího hornictví vybudována automobilka Elite.

důležité komponenty

Důl Alte Mordgrube Fundgrube a žíla Junge Mordgrube Stehende

Hornictví bylo v okolí dolu Alte Mordgrube poprvé písemně doloženo v roce 1516. K oživení těžby došlo díky modernizaci dolu v 19. století. V roce 1896 byla těžba zastavena. K dochovaným povrchovým budovám patří mimo jiné modlitebna (1853), cáchovna (okolo 1820), kovárna a jámová budova. Šachetní budova je od roku 1906 nově využívána jako výletní hostinec „Zur Zugspitze“. Důl Alte Mordgrube je součástí hornické naučné stezky.

V podzemí se kromě hornických dobývek dochovaly i nejrůznější prostory pro umístění strojů. Nejvýznamnější technickou památkou je v současnosti veřejnosti nepřístupný, celkem asi 17 m vysoký vodosloupcový stroj z první třetiny 19. století.

Jižně od šachty Mendenschacht se nachází výrazný haldový tah žíly „Junge Mordgrube Stehende“.

Hornická krajina Goldbachtal

Hörnigova šachta, zmiňovaná již v roce 1518, byla v roce 1850 spolu s dalšími doly spojena do důlního komplexu Einigkeit Fundgrube. V cáchovně z roku 1837 dnes sídlí městské muzeum „Huthaus Einigkeit“ a je součástí hornické naučné stezky.

Dědičná štola Thelersberger Erbstolln, s jejíž ražbou bylo započato okolo roku 1528, se vyvinula v jednu z nejdůležitějších odvodňovacích štol v jižní části freiberského revíru. Délka štoly včetně jejích vedlejších chodeb je odhadována na více než 50 km. Ústí štoly Thelersberger Stolln je pro turisty přístupné po turistických a cyklistických stezkách.

Závody Elite

V souvislosti s plánovaným ukončením freiberské těžby na počátku 20. století došlo v regionu za finanční pomoci saského státu k vytvoření průmyslových podniků. Charakteristickým příkladem takovéhoto průmyslového odvětví zavedeného po ukončení těžby, jsou automobilové závody Elite v Brand-Erbisdorfu založené roku 1913. Vyráběly se zde mimo jiné automobily, jízdní kola, automobilové součástky i zařízení pro výrobu vozidel. Svého času zde pracovalo až 600 zaměstnanců. Po roce 1990 se tento „svědek průmyslové architektury“ stal sídlem řady malých a středních podniků a byl integrován do průmyslového parku Elite-Gewerbepark GmbH.

autoři fotografií

interaktivní mapa

informace/adresy

Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf

Markt 1
09618 Brand-Erbisdorf

telefon +49 (0) 37322 / 3 20
e-mail

www.brand-erbisdorf.de

Öffnungszeiten

Montag08:00-12:00 Uhr
Dienstag08:00-12:00, 13:00-16:00 Uhr
Mittwochgeschlossen
Donnerstag08:00-12:00, 13:00-18:00 Uhr
Freitag08:00-12:00 Uhr
creation:  599media GmbH