Saské komponenty

79 saských komponent zahrnuje jasně vymezená lokální území, která jsou pro lepší pochopení regionálních souvislostí shrnuta do celkem 39 obsahově určených elementů, jež jsou součástí 8 historických hornických oblastí. Komponenty sériového statku se skládají z různých objektů: jde o jednotlivé památky (například důlní budovy), skupiny budov (například hutní komplexy), městské krajiny, lineární objekty (například vodní příkopy) a hornické krajiny (například haldové tahy). V následujících oddílech jsou popsány hlavní znaky každého elementu.

filtrovat elementy podle aspektö

interaktivní mapa zavřít mapu

Nebyly nalezeny žádné Elements

creation:  599media GmbH