Od středověku až do nedávné minulosti zanechávalo hornictví typické povrchové a podzemní objekty jako těžní věže, důlní budovy, kovárny hornického náčiní, cáchovny, šachty, štoly a další důlní díla. Úprava, hutnické a další zpracování vytěžené nerostné suroviny se provádělo většinou v bezprostředním okolí dolů. Svědčí o tom hutě, důlní továrny, stoupovny a hamry. Funkčnost těchto zařízení dokumentují dochované technické objekty jako například hutní dmychadla, vodní kola, turbíny nebo parní stroje. Předpokladem pro provoz dolů a hutí bylo zřízení montánní infrastruktury, která sloužila nejen k dopravě, ale především k zásobování dolů energií. Dnes o této infrastructure svědčí hlavně dobře zachované báňské vodohospodářské systémy.

Schachthaus in Ehrenfriedersdorf
Hochmittelalterliche Silberbergwerke Dippoldiswalde © LfA Sachsen
Dippoldiswalde, mittelalterliche Bergbaulandschaft unter Tage – Schacht mit Abbau und Querschlag
© Landesamt für Archäologie Sachsen
Arno-Lippmann-Schacht in Altenberg
Hüttenkomplex Halsbrücke
creation:  599media GmbH