Dílčí aspekty Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří

Jednotlivé kategorie památek a s nimi související kulturní hodnoty Hornické

kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří je možné shrnout do sedmi charakteristických

dílčích aspektů:

creation:  599media GmbH